• आइ. टी. पार्क संचालनमा
 • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ |
 • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ |
 • Department of Information TechnologyCyber Security Awareness Program at Mahottari,Jaleswor

 • Department of Information Technologye-village

 • Department of Information TechnologyCISA Training

 • Department of Information TechnologyWeb application development training

 • Department of Information TechnologyCISSP Training

 • Department of Information TechnologyCyber Security Awareness Program

 • Department of Information TechnologyCybercrime and security awareness program

 • Department of Information TechnologyEthical Hacking and Countermeasures Training

 • Department of Information TechnologyWeb application security audit training

 • Department of Information TechnologyCertified Secure Computer User Training

 • Department of Information TechnologyRouting and Switching Training

सूचना तथा कार्यक्रमहरु

 1. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा  संचालन ) निर्देशिका, २०७२

विद्युतीय शासन

मन्त्रालयको मार्ग निर्देशनभित्र रही सूचना प्रविधि सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित सम्पर्क एवं समन्वय गर्दै उनीहरूको लगानी

साईबर अपराध सम्बन्धि जनचेतना

साईवर अपराधबाट बच्न ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुः

 • आफूले प्रयोग गर्ने password गोप्य र अनुमान गर्न नसकिने (जस्तैः अक्षर, अङ्क र स्पेशल क्यारेक्टर सम्मिलि

सूचना तथा कार्यक्रमहरु

 1. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा  संचालन ) निर्देशिका, २०७२

सूचना प्रविधि उधोग

Information and Communication Technology (ICT) together with Internet is making it possible to share vast amount of knowledge and information and is driving all round socio-economic

तालिम तथा अनुसन्धान

The objective of Training, Research and Development Section is:


महानिर्देशक
director of General
वीरेन्द्र कुमार मिश्र
सम्पर्क ठेगाना
embed google map
फोटो ग्यालरी