• आइ. टी. पार्क संचालनमा
  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ |
  • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ |

Organization

   

       नवगठित सूचना प्रविधि विभागको लागि माथि उल्लेख भए अनुसारको कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेवारी पूरा गर्न तदनुरूपको संगठनात्मक संरचना, दरबन्दी तथा कार्य विवरण, निश्चित गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभागलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न स्तरका गरी जम्मा ३० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभागको संगठनात्मक संरचना अन्तर्गत निम्न बमोजिम चारवटा महाशाखा र बाह्रवटा शाखाहरू रहेका छन् ।        


Director General
director of General
Birendra Kumar Mishra
Contact Address

 

embed google map
Photo Gallery